Ubutinganyi bwavanywe mu byaha bihanwa n’amategeko. Ese Bibiliya n’abayikurikiza babuvugaho iki? Dore byinshi mu bibazo wibazaga

kuri uyu wa Mbere, Sena y’igihugu cya Gabon yatoye itegeko rivana ubutinganyi (Abaryamana bahuje ibitsina) mu byaha bihanwa n’amategeko y’icyo gihugu, nyuma y’icyumweru abadepite nabo batoye bashyigikira uwo mwanzuro.

Iryo tegeko niriramuka risinywe na Perezida, Gabon izaba ibaye igihugu cya mbere muri Afurika cyemera abaryamana bahuje ibitsina mu mategeko yacyo.

Abanyamadini bagaragaje uburakari kuri iryo tegeko bavuga ko rigamije gushimisha abaterankunga b’abanyamahanga kurusha akamaro rifitiye abaturage ba Gabon.

Umwaka ushize nibwo muri Gabon hari hashyizweho igihano gihana ubutinganyi, aho ubufatiwemo yashoboraga gufungwa amezi atandatu cyangwa arenga. Abaryamana bahuje ibitsina bararyamaganye bavuga ko rigamije gutuma bibasirwa.

Haracyari ibihugu byinshi muri Afurika aho ubutinganyi ari icyaha gikomeye ndetse gishobora no guhanishwa igihano cy’urupfu.

Ese Bibiliya ivuga iki ku butinganyi?

Uko abantu babona ubutinganyi bishobora gutandukana bitewe n’aho umuntu yakuriye cyangwa bitewe n’igihe yabereyeho.

Ariko Abakristo ntibagendera ku bitekerezo bigezweho cyangwa ngo ‘bajyanwe hirya no hino n’imiyaga yose y’inyigisho’ (Abefeso 4:14). Ahubwo uko babona ubutinganyi (n’indi myifatire yose imeze ityo) bishingiye kuri Bibiliya.

Ibyo Bibiliya ivuga ku birebana n’ubutinganyi birasobanutse. Dore icyo Ijambo ry’Imana rivuga:

“Ntukaryamane n’umugabo nk’uko uryamana n’umugore.”​—Abalewi 18:22.

‘Imana yarabaretse batwarwa n’irari ry’ibitsina riteye isoni, kuko abagore babo bahinduye uburyo busanzwe imibiri yabo yaremewe gukoreshwa, bakayikoresha ibyo itaremewe.’—Abaroma 1:24,26.

“Ntimuyobe: abasambanyi, abasenga ibigirwamana, abahehesi, abagabo bakoreshwa ibyo imibiri yabo itaremewe, abagabo baryamana n’abandi bagabo, abajura, abanyamururumba, abasinzi, abatukana n’abanyazi, ntibazaragwa ubwami bw’Imana.”​—1 Abakorinto 6:9, 10.

Mu by’ukuri, amahame y’Imana areba abantu bose bakurikiza ibyanditse muri bibiliya, baba abagira irari ryo kuryamana n’abo bahuje igitsina cyangwa abo badahuje igitsina. Ni ukuvuga ko buri muntu wese agomba kumenya kwifata kugira ngo adakora ibikorwa Imana yanga.​—Abakolosayi 3:5.

Ese ibyo bishatse kuvuga ko Bibiliya idushishikariza kwanga abatinganyi?

Oya. Bibiliya ntishishikariza abantu kugira abo banga, ahubwo idusaba ‘kubana amahoro n’abantu bose,’ uko baba babayeho kose (Abaheburayo 12:14). Ubwo rero, ntidukwiriye guserereza abatinganyi, kubakorera ibikorwa by’urugomo cyangwa ibindi bikorwa bibi.

Ese ibyo bishatse kuvuga ko Abakristo bakwiriye kurwanya amategeko ashyigikira ko abatinganyi bashakana?

Bibiliya ivuga ko Imana yatangije umuryango ugizwe n’umugabo n’umugore (Matayo 19:4-6). Icyakora, impaka abantu bajya ku mategeko yemerera abatinganyi gushakana ziba zishingiye kuri politiki. Bibiliya igira Abakristo inama yo kutagira aho babogamira muri politiki (Yohana 18:36). Ni yo mpamvu badashyigikira amategeko yemerera abatinganyi gushakana cyangwa ngo bayarwanye.

Byagenda bite se niba umuntu ari umutinganyi? Ese ashobora guhinduka?

Yego. Hari Abakristo bo mu kinyejana cya mbere bari abatinganyi ariko nyuma barahinduka. Bibiliya ivuga ko abatinganyi batazaragwa Ubwami bw’Imana, kandi igakomeza igira iti “ni ko bamwe muri mwe mwari mumeze.”—1 Abakorinto 6:11.

Ese ibyo byaba bishatse kuvuga ko umuntu waretse kuba umutinganyi, atagira irari ryo gusubira muri ubwo buzima yahozemo?

Oya. Bibiliya igira iti “mwambare kamere nshya, igenda ihindurwa nshya binyuze ku bumenyi nyakuri” (Abakolosayi 3:10). Guhinduka ni uguhozaho.

Byagenda bite se niba umuntu yifuza gukorera Imana ariko agakomeza kumva ararikiye abo badahuje igitsina?

Nk’uko bigenda ku irari iryo ari ryo ryose, ushobora guhitamo gutwarwa na ryo cyangwa kudatwarwa na ryo. Bibiliya igira iti “mukomeze kuyoborwa n’umwuka, ni bwo mutazakora ibyo umubiri urarikira.”—Abagalatiya 5:16.

Zirikana ko uyu murongo utavuga ko umuntu atagira irari. Ariko iyo umuntu afite gahunda nziza yo kwiyigisha Bibiliya no gusenga bituma ashobora guhangana n’iryo rari.

Akira Website yawe uyu munsi guhera ku mafaranga 80k (Web design)

Turakubakira website iri mubwoko bukuri Kira:

iyu rusengero ndetse na NGO.

Ubucuruzi (Kwamamarizaho ibyo ukora)

Ikinyamakuru nkugire n’inama y’uburyo online Blogs zungukamo.

NB: Harimo na domain name muri ariya mafaranga. Kora share wowe ubishaka nuzana umukiriya ndaguha commission. Mpamagara kuri 0788920788

Kwizera Yamini

About Kwizera Yamini

Kwizera Yamini is a talented Journalist at fiesta250.com, in sports, entertainment and many other fields. He started his career as an author in 2016. Do you have any update? contact him via yamini@fiesta250.com or kwizerayamini@gmail.com

View all posts by Kwizera Yamini →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *